دانشکده مدیریت کشاورزی

اهداف گروه اقتصاد کشاورزی

با توجه به نقش کارآفرینی و اشتغال زایی در رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه، و با عنایت به اینکه یکی از کارکردهای اصلی آموزش در سطوح مختلف بویژه آموزش عالی تربیت فارغ التحصیلان خلاق و کارآفرین می باشد، لذا فارغ التحصیلان رشته اقتصاد کشاورزی در راستای تحقق این هدف در زمینه های زیر می توانند به­صورت فردی یا گروهی نقش کارآفرینانه داشته و اشتغال زایی ایجاد نمایند

· شناسایی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی سود آور و تولید و توزیع آنها

· شناسایی مناطق مستعد و دارای مزیت نسبی جهت تولید محصولات سودآور

· شناسایی محصولات دارای مزیت نسبی و اقدام به تولید، توزیع و فروش آنها

· بازاریابی محصولات ارگانیک

آینده شغلی فارغ التحصیلان

الف- آینده شغلی فارغ التحصیلان رشته اقتصاد کشاورزی در مراکز دولتی

فارغ التحصیلان رشته اقتصاد کشاورزی به عنوان کارشناس اقتصادی و مشاور پژوهشی در مراکز دولتی و نیمه دولتی زیر می توانند ایفای نقش نمایند:

وزارت جهاد کشاورزی- سازمانها، ادارات کل و مراکز جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی- سازمان تحقیقات وآموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی- بخش تحقیقات اقتصادی و اجتماعی ، وزارت نیرو- شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب، بانکها و موسسات اعتباری، بویژه بانک کشاورزی ، شرکتهای مهندسین مشاور در امور کشاورزی و منابع طبیعی، کشت و صنعتهای بزرگ تولید کشاورزی و دامی ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، سازمان تعاون روستایی، تعاونی های تولید روستایی.

ب- آینده شغلی فارغ التحصیلان رشته اقتصاد کشاورزی در مراکز خصوصی

فارغ التحصیلان رشته اقتصاد کشاورزی به عنوان کارشناس اقتصادی، مدیر واحدها و مسئول آموزش و پژوهش در مراکز خصوصی زیر می توانند ایفای نقش نمایند:

واحدهای تولیدی کشاورزی و منابع طبیعی، کشت و صنعت های تولیدی محصولات کشاورزی، مراکز بیمه و نمایندگی های بیمه، شرکتهای بازرگانی (صادرات واردات)، شرکتهای مهندسین مشاور طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، بازاریابی در شرکت های فعال در حوزه کشاورزی


 

448 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو