دانشکده مدیریت کشاورزی

رسالت گروه اقتصاد کشاوری

اقتصاد کشاورزی مجموعه ای از علوم و روشها است که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به عبارت دیگر، اقتصاد کشاورزی روشهای استفاده مطلوب بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می دهد. این رشته در مقطع کارشناسی در یک گرایش تحت عنوان "اقتصاد کشاورزی" و در مقطع کارشناسی ارشد در چهار گرایش "سیاست و توسعه کشاورزی"، "اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی"، "اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست" و "بازاریابی محصولات کشاورزی" دانشجو می­پذیرد.

432 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو