دانشکده مدیریت کشاورزی

ضرورت گروه ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است. کارشناسان، آن را نوعی مداخله ­گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود. هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان به ویژه کشاورزان خرده‌مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را ارتقاء دهند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظام­های دولتی و اخیراً در برخی کشورها بهصورت فعالیت ­های ترویج خصوصی، کشاورزان را به روش­های مختلف تحت آموزش قرار می‌دهند.

رشته ترويج و آموزش كشاورزي به عنوان يك رشته تحصیلی بين‌رشته‌اي، در سه حوزه آموزش، پژوهش و برون‌رساني يا خدمات ترويجي در پي توليد و رسانش دانش به جامعه، تربيت نيروي انساني متعهد و متخصص در گرايش‌هاي بين‌رشته‌اي و انجام پژوهش‌هاي كاربردي منطبق با نيازها و مسايل جامعه است. يكي‌ از رسالت‌هاي‌ مهم‌ هر رشته تحصیلی،‌ نشر دانش‌‌ در بين‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر مطالبي‌ كه‌ دانشجويان‌ در دانشگاه‌ها فرا مي‌گيرند، مستقيماً براي‌ عموم‌ مردم‌ قابل‌ استفاده‌ نيست،‌ بلكه‌ بايد تغيير و تحولي‌ در آن‌ صورت‌ گيرد تا متناسب‌ با سطح‌ توانايي‌ هر يك‌ از مخاطبان‌ بتوان‌ ايده‌ها و نوآوري‌ها را در اختيار آنها‌ قرار داد. در كشاورزي‌ نيز با افراد مختلفي‌ سر و كار داريم‌ كه‌ از نظر سطح‌ علمي‌ و آگاهي‌ در رده‌هاي‌ متفاوتي‌ قرار دارند. افرادي‌ كه‌ نياز به‌ دانش‌ كشاورزي‌ نوين‌ دارند، اما نمي‌توانند اين‌ دانش‌ را از كتب‌ كشاورزي‌ به‌ دست‌ بياورند بلكه‌ بايد متخصصاني‌ باشند كه‌ يافته‌هاي‌ جديد علمي‌ را متناسب‌ با سطح‌ دانش‌ و توان‌ علمي‌ اين‌ دسته‌ از مخاطبان‌ در اختيار آنها قرار دهند اين‌ متخصصان‌ همان‌ مهندسين‌ ترويج‌ و آموزش‌ كشاورزي‌ هستند.

البته‌ بخش‌ آموزش‌ اين‌ گرايش‌ شامل‌ آموزش‌هاي‌ رسمي‌ نيز مي‌شود؛ يعني‌ دانشجويان‌ مهندسي‌ ترويج‌ و آموزش‌ كشاورزي‌ در اين‌ بخش‌ با نحوه‌ برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌، تدريس‌ و مديريت‌ هنرستان‌ها و دبيرستان‌هاي‌ كشاورزي‌ آشنا مي‌شوند. واقيعت اين است که تحصيل در رشته‌هاي کشاورزي با اين هدف صورت مي‌گيرد تا علم و دانش مفيدي براي توسعه کشاورزي و حل مسايل مرتبط با آن، فراهم شود. حال نياز است تا افرادي، اين دانش و چگونگي استفاده از آن در مزرعه را، به روستاييان و کشاورزان آموزش دهند. اين وظيفه خطير بر عهده کارشناسان ترويج و مروجان کشاورزي است که چگونگي انتقال دانش و مهارت به روستاييان و کشاورزان را در دانشگاه فرا گرفته‌اند و بدون حضور آنان، زحمات و تلاش ساير متخصصان کشاورزي، راه به جايي نخواهد برد. بنابراين، کار اصلي يک کارشناس ترويج و آموزش کشاورزي، ارائه آموزش‌هاي مداوم و مستمر به مخاطبان در بخش کشاورزي کشور است.

از مهمترين اهداف ترويج و آموزش کشاورزي مي‌توان به انتقال و اشاعه نوآوري‌هاي سودمند كشاورزي و هم‌چنين دانش موجود به روستاييان، کشاورزان، باغداران، دامداران، مرتعداران، جنگل‌نشينان، ماهيگيران و تمامي افرادي اشاره کرد که به طور مستقيم در توليدات بخش کشاورزي کشور دخالت دارند تا ضمن افزايش كمي و كيفي توليدات اين بخش، زندگي بهتري براي همگان به دست آيد. هدف از دوره کارشناسي ترويج و آموزش کشاورزي نيز تربيت کارشناساني است که با تکيه بر آموخته‌هاي نظري، عملي و تجارب حاصل خود در زمينه‌هاي علوم کشاورزي، تربيتي و اجتماعي بتوانند به عنوان کارشناس در مقام سرپرست، کارشناس ترويج، مروج کشاورزي، و همچنين سرپرست، کارشناس و مربي آموزشي در مراکز آموزش کشاورزي و دبيرستانهاي کشاورزي و نظاير آن، انجام وظيفه نمايند. اصل توجه به آمايش سرزمين، برابري منطقه‌اي و عدالت اجتماعي در آموزش و پرورش سرمايه انساني از طريق گسترش هدفمند و متوازن نظام آموزش عالي در تمامي بخش‌ها از جمله، بخش كشاورزي و در تمامي مناطق و استان‌ها از جمله، استان گلستان، پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي توسعه بخش كشاورزي در استان گلستان مبتني بر رويكرد دانايي‌محورانه و با محوريت نيروي انساني متخصص، بويژه كارگزاران ترويجي، ظرفيت‌ و پتانسيل‌هاي توسعه‌اي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و برخورداري از نيروي انساني مورد نياز، عزم جدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مراكز دانشگاهي وابسته، نظير دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان براي توسعه تحصيلات تكميلي بويژه بين‌رشته‌اي‌هايي همانند ترويج و آموزش كشاورزي و عدم داير بودن برخي از اين گرايش‌ها در مراكز دانشگاهي فعال در مناطق شمال، شمال شرق و شمال غرب، ضرورت وجود و توسعه گروه ترویج و آموزش کشاورزی را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.828 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو