دانشکده مدیریت کشاورزی

محورها و علائق پژوهشی دکتر اعظم رضایی

علائق و زمینه های تحقیقاتی:

-پایداری و مسائل زیست محیطی

- تغییرات اقلیم

- اقتصاد آب و جنگل

محورهای پژوهشی:

- سنجش و ارزیابی پایداری کشاورزی در سطح محلی، منطقه ای، استانی و ملی

-ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی در سطوح منطقه ای، استانی و ملی

686 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو