دانشکده مدیریت کشاورزی

محورها و علائق پژوهشی دکتر علی کرامت زاده

علائق و زمینه های تحقیقاتی:

- اقتصاد و مدیریت منابع آب

-تجزیه و تحلیل سیاستهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

- بهینه سازی الگوی کشت و کشاورزی پایدار 

محورهای پژوهشی:

-مدیریت تقاضای آب

-تجزیه و تحلیل سیاست های کشاورزی

713 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو