دانشکده مدیریت کشاورزی

محورها و علائق پژوهشی دکتر فرشید اشراقی

علائق و زمینه های تحقیقاتی:

-مدیریت واحدهای تولیدی کشاورزی و دامی

-سیاست گذاری کشاورزی

-بازاریابی محصولات کشاورزی

محورهای پژوهشی:

-ارزیابی کارایی تولید کشاورزی

-ارزیابی کارایی بازار محصولات کشاورزی

610 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو