دانشکده مدیریت کشاورزی

محورها و علائق پژوهشی دکتر فرهاد شیرانی بیدآبادی

علائق و زمینه های تحقیقاتی:

- امنیت غذایی

-سیاست کشاورزی

محورهای پژوهشی:

- بررسی وضعیت امنیت غذایی در مناطق روستایی

-سیاست های لازم به منظور گسترش بیوتکنولوژی کشاورزی

609 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو