دانشکده مدیریت کشاورزی

محورها و علائق پژوهشی دکتر رامتین جولایی

علائق و زمینه های تحقیقاتی:

- الگوی کشت و تولید محصولات کشاورزی

-مزیت نسبی و سیاستهای حمایتی

-ارزیابی اقتصادی و ارزشگذاری منابع طبیعی

محورهای پژوهشی:

- تعیین الگوی بهینه کشت و تولید محصولات کشاورزی

- ارزیابی اقتصادی و ارزشگذاری در کشاورزی و منابع طبیعی

664 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو