دانشکده مدیریت کشاورزی

محورها و علائق پژوهشی دکتر غلامحسین عبداله زاده

علائق و زمینه های تحقیقاتی:

- ترویج و توسعه پایدار کشاورزی و روستایی در قالب نظام نوآوری کشاورزی

- مدیریت كارآفريني و كسب و كار در بخش کشاورزی و مناطق روستایی

- مدیریت آموزش عالی کشاورزی

محورهای پژوهشی:

- توسعه روش شناسی آموزش و ترویج فناوری های تلفیقی پایدارگرا در کشاورزی

- تحلیل اکوسیستم کارآفرینی و کسب‌وکارهای کشاورزی و روستایی با رویکرد نظام نوآوری

649 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو