دانشکده مدیریت کشاورزی

محورها و علائق پژوهشی دکتر احمد عابدی سروستانی

علائق و زمینه های تحقیقاتی:

- ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی و روستایی

- مدیریت و حفاظت منابع محیطی

- اخلاق زیست محیطی و کشاورزی

محورهای پژوهشی:

- زمینه ها و راهکارهای مشارکت، توانمندسازی و معیشت پایدار در نظامهای بهره برداری از منابع محیطی.

- شناخت و توسعه تشکل های بهره برداری از منابع محیطی.

653 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو