دانشکده مدیریت کشاورزی

محورها و علائق پژوهشی دکتر محمدشریف شریف زاده

علائق و زمینه های تحقیقاتی: 

- ترویج و توسعه پایدار کشاورزی و روستایی در قالب نظام نوآوری کشاورزی

- مدیریت كارآفريني و كسب و كار در بخش کشاورزی و مناطق روستایی

-مدیریت آموزش عالی کشاورزی

محورهای پژوهشی:

- مدیریت آموزش، ترویج و توسعه پایدار کشاورزی و روستایی

- مدیریت نوآوری، كارآفريني و كسب و كار در بخش کشاورزی و مناطق روستایی

614 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو